Konferenzen

Wo die Originalsprache Ungarisch war, ist eine Deutsche Übersetzung (in Klammern) beigefügt.

2006

 • 10-11. August 2006, Humboldt Universität zu Berlin
  Europa, Gemeinsame Fortschritte, enttäuschte Erwartungen, begründete Hoffnungen - unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts a.D. - Tagungsband
  "Perspektiven zur Kohärenz von Europarecht und innerstaatlicher Rechtsordnung"

2007

 • 11-12. Mai 2007, Universität Szeged, Ungarn
  Magánjogot oktató fiatal jogászok első országos konferenciája
  (Erste Jahrestagung der jungen Zivilrechtslehrer)

  "Megy-e kártérítési jogunk az előreláthatósági klauzula által elébb? Felróhatóság, adekvát kauzalitás és előreláthatóság a szerződésszegéssel okozott következménykárok kezelésében"
  (Geht unser Schadensrecht durch die Vorhersehbarkeit voran? Verschulden, Adäquanzlehre und Vorhersehbarkeit in Bezug auf die Mangelfolgeschäden)
 • 9-10. November 2007, Pázmány Péter Katholische Univesität, Budapest, Ungarn
  Európai jog és jogfilozófia – jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban (Europäisches Recht und Rechtsphilosophie - Juristische Systemelemente und die Wandlung der juristischen Denkweise in der letzten Jahrhunderthälfte)
  "Az európai kártérítési jog néhány jogelméleti alapkérdése"
  (Einige rechtsphilosophische Grundfragen des Europäischen Schadensrechts)

2008

 • 9-10. Mai 2008, Universität Debrecen, Ungarn
  Magánjogot oktató fiatal jogászok második országos konferenciája
  (Zweite Jahrestagung der jungen Zivilrechtslehrer)

  "A felróható közrehatás és a kárenyhítési kötelezettség aktuális kérdései"
  (Aktuelle Fragen der schuldhaften Mitverursachung und der Schadensminderungsobliegenheit)

2010

 • 10-11. Mai 2010, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg
  Third Max Planck Post-Doc Conference on European Private Law - Bericht
  The Ways of Civil Liability in a Mixed Jurisdiction (Using the Example of Quebec) Network of ‘Ratio Communis’
 • 14-16. Mai 2010, Szeged, Ungarn
  A Magyar-Német Jogász Egyesület 25. éves konferenciája
  (25. Jahrestagung des Ungarisch-Deutschen Juristenvereins)

  "Allheilmittel Vorhersehbarkeit? Wer muss was und wann vorhersehen?"
 • 4. Juni 2010, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn
  Aktuelle Entwicklungen im europäischen Familien- und Erbrecht, Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit – IRZ Stiftung, Budapester Forum für Europa e.S.
  "Überblick der Änderungen des Erbrechts im Zuge der jüngsten ungarischen Privatrechtskodifikation"
 • 26. November 2010, Budapest, Ungarn
  XI. AIDA (International Association for Insurance Law) Budapest Insurance Colloquium
  Programm
  "A kártérítési jogi kodifikáció (még) fel nem tett kérdései"
  (Die immer noch nicht gestellten Fragen der schadensrechtlichen Kodifizierung)
 • 9. Dezember 2010, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn
  Polgári jogi kodifikációk a XIX. században – ABGB, BGB
  (Bürgerlich-rechtliche Kodifikationen im XIX. Jahrhundert – ABGB, BGB)

  "Felelősségi és kártérítési jog a BGB-ben, s ami kimaradt a kódexből"
  (Haftungs- und Schadensrecht im BGB und was aus dem Kodex ausgeblieben ist)

2011

 • 16-17. Juni 2011, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn
  Európai jogi kultúra – Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában - a Magánjogot Oktató Fiatalok ötödik konferenciája (Europäische Rechtskultur – Erneuerung und Tradition im Ungarischen bürgerlichen Recht - Fünfte Jahrestagung der jungen Ungarischen Zivilrechtslehrer) - Bericht 
   „Ha rövid a kardod…” versenyjogi jogsértésből eredő kártérítési igények
  („Wenn dein Schwert zu kurz ist…” Schadensersatzansprüche mit Rücksicht auf Wettbewerbsrechtsverletzungen)
 • 20-23. Juni 2011, Hebrew University of Jerusalem, Israel
  Methodology and Innovation in Mixed Legal Systems - Third International Congress of the World Society of Mixed Jurisdiction Jurists - Programm
  "Civil Liability in a Mixed Jurisdiction: Quebec and the Network of Ratio Communis"
 • 17. Oktober 2011, Rechtsanwaltskammer Budapest, Ungarn
  A kártérítési jog legújabb bírói gyakorlata (Magyar Jogász Egylet, Biztosítási jogi és kártérítési jogi szakosztály) - Die neueste Rechtsprechung zum Haftungs- und Schadensrecht (Ungarischer Juristenverein – Abteilung für Versicherungsrecht) - Bericht
  "Hozzátartozói igények és önhiba a bírói gyakorlatban"
  (Schuldhafte Mitverursachung und die Ansprüche von Angehörigen)

2012

 • 2-5. Mai 2012, Istambul, Türkei
  AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances), Presidential Council Meeting, Civil Liability and Insurance Working Party: “Types of damages that can be claimed and covered by liability insurances and its valuation/ruling” - Programm
  "Non-pecuniary (Moral) Damages in Case of Injury to Body and Health – Comparative and Hungarian perspectives"
 • 19. Juli 2012, Budapest, Ungarn
  MABISZ jogi szekció tanácskozása (Tagung von MABISZ, d.h. des Ungarischen Versicherungsvereins)
  "A kártérítési felelősség egyes kérdései az új Ptk. kormány által benyújtott tervezetében, korlátok v. parttalanság"
  (Einige Fragen der Haftung im Regierungsentwurf des neuen BGB; Grenzen v. Grenzlosigkeit)
 • 24-25. September 2012, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn
  Privatrechtskodifikation im 21. Jahrhundert, Grenzen und Modelle für einen EU-Mitgliedstaat; gemeinsame Tagung des Instituts für Zivilrecht der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) und des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht - Programm
  "Die Neuregelung des Schadensersatzrechts für Leistungsstörungen im ungarischen Privatrecht"

2013

 • 9. April 2013, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hauptstädtisches Gericht für Verwaltungs- und Arbeitsrecht, Budapest, Ungarn
  A Magyar Munkajogi Társaság tanácskozása (Tagung der Gesellschaft für Arbeitsrecht)
  "Az előreláthatósági korlát előrelátható problémái: munkajog és polgári jog határán"
  (Die vorhersehbaren Probleme der Vorhersehbarkeitsklausel: an der Grenze des Zivilrechts und des Arbeitsrechts)
 • 26-27. April 2013, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn - Programm
  Die Wirkung der Grundrechte auf die verschiedenen Rechtsgebiete, Gemeinsamer Kongress der Eötvös Loránd Universität und der Georg August Universität Göttingen 
  "Schnittstellen: Grundrechte und Privatrecht, the Good, the Bad and the Ugly"
 • 9-11. Mai 2013, Sopron, Ungarn
  Magyar Jogász Egylet, 33. Jogász Vándorgyűlés (33. Tagung des Ungarischen Juristenvereins)
  Korreferátum Prof. Dr. Sárközy Tamás „Fordulat a magyar kártérítési jogban – szerződés, deliktuális kár- és sérelemdíj az új Ptk.-ban” c. előadásához
  (Korreferat zum Vortrag: "Wende im Ungarischen Schadensrecht - Vertrag, Deliktshaftung und Schmerzensgeld" von Prof. Tomás Sárközy)
 • 3-4. Juni 2013, Lausanne, Schweiz
  Institut Suisse de Droit Comparé - Juris Diversitas: Diffusion, an International and Interdisciplinary Conference on Comparative Law - Programm
  "Implementation of the Foreseeability Clause into the New Hungarian Civil Code: Experiment on a Legal Transplant?"
 • 14-15. Juni 2013, Győr, Ungarn
  „A magánjog oktatása – tekintettel az Alaptörvényre és az új Ptk.-ra” (Magánjogot Oktatók Egyesülete, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) - “Die Lehre des Privatrechts - mit Rücksicht auf das Grundgesetz und auf das neue BGB" (Verein der Zivilrechtslehrer, István Széchenyi Universität, Győr)
  Az alapjogok hatása a polgári jogra: a jó, a rossz és a csúf
  (Die Auswirkung der Grundrechte auf das bürgerliche Recht: Zwei glorreiche Halunken)
 • 12-13. September 2013, Université de Lille, Frankreich
  Legal Research Network (Bristol, Budapest, Gent, Göttingen, Groningen, Lille, Turku, Uppsala) Conference 2013, Legal Argumentation and Legal Reasoning
  „The Contribution of Mixed Legal Systems to the Comparative Legal Argumentation in Practice”
 • 20. September 2013, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn
  New Civil Codes in Hungary and Romania II (az ELTE ÁJK és a Sapientia EMTE közös konferenciája) - Programm
  „Some Structural Questions on Contractual and Extracontractual Liability in the New Hungarian Civil Code”

2014

 • 27. Februar 2014, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn
  Egységbe Különülve – Konferencia a munkajog önállóságáról (ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék) - In Einheit zerteilt? – Konferenz über die Unabhängigkeit des Arbeitsrechts (ELTE, Lehrstuhl für Arbeitsrecht) - Programm
  „Átfedések és eltérések - a munkajogi és a polgári jogi kártérítési felelősség”
  (Überlappungen und Abweichungen - die Haftung im bürgerlichen Recht und im Arbeitsrecht)
 • 12. März 2014, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn
  Tudományos konferencia az új Ptk. hatálybalépése alkalmából (ELTE ÁJK - Wolters Kluwer Kft.) - Wissenschaftliche Konferenz aus dem Anlass des Inkrafttretens des neuen BGB (ELTE Juristische Fakultät, Wolters Kluwer Kft. Ungarn) Programm
  „A deliktuális kártérítési felelősség” - (Deliktshaftung)
 • 27-28. Juni 2014, Budapest, Ungarn
  A felelősségi rendszer aktuális kérdései – Tudományos konferencia a Magánjogot Oktatók Egyesületének és a Károli Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében (Aktuelle Fragen des Haftungssystems - Verein der Zivilrechtlehrer, Universität der reformierten Kirche) - Programm
  Non-cumul: kockázatok és mellékhatások. A kontraktuális és a deliktuális felelősség viszonya az új Polgári Törvénykönyvben”
  (Non-cumul: Risiken und Nebenwirkungen. Das Verhältnis der vertraglichen und ausservertraglichen Haftung im neuen BGB)
 • 10. Oktober 2014, Eötvös Loránd Universität, Budapest, Ungarn
  New Civil Codes in Hungary and in Czech Republic II (Budapest) - Joint workshop of the Eötvös Loránd University Faculty of Law (Budapest) and Charles University Faculty of Law (Prague) - Programm
  „Risks and Side Effects: Five Questions on the "New" Hungarian Tort Law”
 • 27-28. November 2014, Budapest, Ungarn
  A sérelemdíj a felelősségbiztosítás tükrében - új kihívások és kérdések, lehetséges válaszok – a Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának, illetve az AIDA (Schmerzensgeld im Lichte der Haftpflichtversicherung - neue Herausforderungen und Fragen, denkbare Antworten - Association Internationale de Droit des Assurances, Abteilung Ungarn) - Programm
  „Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén –(jog)összehasonlító perspektívák”
  (Immaterielle - moralische - Einbussen im Falle der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit - rechtsvergleichende Perspektiven)

2015

 • 25. Februar 2015, Wien, Österreich
  Juristenrunde des Instituts für Europäisches Schadensersatzrecht (Österreichische Akademie der Wissenschaften) European Centre for Tort and Insurance Law - Einladung
  „Risiken und Nebenwirkungen: fünf Fragen zum „neuen“ ungarischen Deliktsrecht”
 • 14-15. April 2015, Budapest, Ungarn
  25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration (Redaktion der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht) - Programm
  „Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht”
 • 13. November 2015, OLG Debrecen, Ungarn
  A kártérítési jog kihívásai a bírói gyakorlatban, tudományos konferencia a Debreceni Ítélőtábla fennállásának 10. évfordulója alkalmából (Die Herausforderungen des Schadensrechts in der richterlichen Praxis) - Bericht
   „A bírói gyakorlat "felelőssége" az új Ptk. deliktuális kártérítési szabályainak alkalmazásában”
  (Die Verantwortung der richterlichen Praxis bei der Anwendung des Delitksrechtsvorschriften des neuen BGB)

2016

 • 4. März 2016, Győr, Ungarn - Einladung und Programm
  Tagung zum Anlass der Eröffnung des Zentrums für Deutsches Recht (An der Deák Ferenc Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaten der Széchenyi István Universität, Győr
  „Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht. Vom Waisenkind bis zu einer Hybride des Verbraucherprivatrechts”
 • 20. Mai 2016, Budapest, Ungarn
  Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században - a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik, és a Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik éves rendes konferenciája (Die tausende Gesichter des Privatrechts: die Wege und Möglichkeiten der Rechtsentwicklung im XXI. Jahrhundert - die 10. Tagung der jungen Zivilrechtlehrer sowie die 8. Tagung des Vereins der Zivilrechtslehrer) - Programm
  Tépelődések a termékszavatosságról
  (Gegrübel über die Produktgewährleistung )
 • 30. Mai - 1. Juni 2016, Baton Rouge (Louisiana, USA)
  Juris Diversitas Annual Conference 2016: Unity and/or Diversity,
  Louisiana State University Law Center - Programm
  „Unity and Diversity in European Product Liability Law”

2017

 • 3 März, Universität Debrecen
  Symposium on the Occasion of Canada's 150th Anniversary of Confederation - Programm
  "Canadian Bijuralism - a Model for Europe?"
 • 11 April, Budapesti Ügyvédi Kamara - Rechtsanwaltskammer Budapest
  Tagung der Abteilung für Versicherungsrecht des Ungarischen Juristenvereins: "Wo sind die Grenzen der verschuldensunabhängigen Haftung für gefährliche Tätigkeiten" 
  Korreferátum Gondosné Pusztahelyi Réka "Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységért - A szigorú felelősségi tényállás múltja, jelene és jövője" c. előadásához.
  Korreferat zum Vortrag von Frau Réka Pusztahelyi: "Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der verschuldensunabhängigen Haftung für gefährliche Tätigkeiten"
 • 8-9 Juni, Université Laval Faculté de Droit, Québec, Kanada

  Product Safety, Consumers’ Health and Liability Law - Challenges Posed by Science, Policy Reasons and Contemporary Markets - Programm 
  "Further Harmonization of EU Product Liability Law – Direct Claim against the Producer for Repair or Replacement?"

 • 28 Juni, Eötvös Loránd Universität  - Botschaft Kanada, Budapest
  “What can Central and Eastern Europe Learn from the Development of Canada’s Constitutional System?” - Programm / Bericht
  "Canadian Bijuralism and what we can learn from"
 • 3 Juli, UNCITRAL, Wien
  Sitzung "UNCITRAL and Hungary" - Programm
  "The CISG as a Source of Inspiration for the New Hungarian Contractual LiabilitY"