Veröffentlichungen – Réka Fuglinszky

 1. Kovacsevics Réka:
  Tulajdonkorlátozás a német, az osztrák és a magyar szomszédjog tükrében
  (Eigentumsbeschränkung im Spiegel des Deutschen, Österreichischen und Ungarischen Nachbarrechts)
  in Nagy Marianna (Hrsg.) Jogi tanulmányok 2008, ELTE ÁJK, Budapest, 2008, 145-177. pp.
  Abrufbar hier.


 2. Fuglinszky Réka:
  Anti-suit injunction
  A határon átnyúló perlési tilalom Angliában, különös tekintettel a jogintézmény európai joggal való összeegyeztethetőségére
  (Anti-suit injunction
  Grenzüberschreitendes Prozessführungsverbot in England, mit besonderer Rücksicht auf die Vereinbarkeit dieses Rechtsinstituts mit dem Europarecht)

  in Szikora Veronika (Hrsg.) Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 2010, 151-182. pp.
  Abrufbar hier


 3. Fuglinszky Réka:
  Termékfelelősség térben és időben
  Az amerikai és az európai modell dimenzói
  (Produkthaftung im Raum und Zeit
  die Dimensionen des Amerikanischen und des Europäischen Modells)

  in Nagy Marianna (Hrsg.) Jogi tanulmányok 2009, ELTE ÁJK, Budapest, 2010, 85-114. pp.
  Abrufbar hier.


 4. Fuglinszky Réka:
  Néhány gondolat a termékszavatosság jogintézményéhez
  (Einige Gedanken zum Rechtsinstitut der Produktgewährleistung)
  in Csöndes Mónika - Nemessányi Zoltán (Hrsg.) Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? PTE ÁJK, Pécs, 2010, 107-117. pp.
  Abrufbar hier.


 5. Fuglinszky Réka:
  A nyilvánosság kérdése egyes dologi biztosítékok esetében az Európai Unióban
  (Die Frage der Öffentlichkeit bezüglich einiger sachenrechtlichen Sicherheiten in der Europäischen Union)
  Európai jog, 2011/2, 41-47. pp.


 6. Fuglinszky Réka

  Szomszédjogi generálklauzula” (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások I.
  (Die nachbarrechtliche Generalklausel - § 5:23 BGB: unveränderter Konzept, veränderte Herausforderungen - Teil I)
  Polgári Jog 2016/11
  http://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1601101.POJ/ts/10000101/


 7. Fuglinszky Réka
  Szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások II.
  (Die nachbarrechtliche Generalklausel - § 5:23 BGB: unveränderter Konzept, veränderte Herausforderungen - Teil II)
  Polgári Jog, 2017/1
  https://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1700101.POJ/ts/10000101/


 8. Fuglinszky Réka
  A határon átnyúló szükségtelen zavarás
  (Die grenzüberschreitende unnötige Störung)
  Európai jog, 2017/1, 19-26 pp.