Kártérítési jogi panel a Wolters Kluwer jogi konferencián (május 23-24, Visegrád)

Fuglinszky Ádám moderálja a kártérítési jogi panelt a harmadik Wolters Kluwer jogi konferencián, május 23-án Visegrádon; további információ itt: www.jogikonferencia.hu

Előadások:

1. „A sérelem bére” – új bírói gyakorlat a nem vagyoni sérelem megítélése kapcsán» Dr. Szabó Csilla bíró (Fővárosi Törvényszék)

Változott-e a bírói gyakorlat a sérelemdíj megítélése során a nem vagyoni kártérítéshez képest? ● Hátrány bizonyításának szükségessége sérelemdíj esetén – ingadozó bírói gyakorlat, elméleti dilemmák ● A sérelemdíj büntető jellege

 

2. „Élő kártérítési jog” – avagy felelősségi és kártérítési kérdések az ügyvédi gyakorlatban » Dr. Boronkay Miklós ügyvéd (Szecskay Ügyvédi Iroda)

A kártérítési felelősség szerződéses korlátozása, illetve kizárása ● Az elmaradt haszon számítása és bizonyítása kártérítési perekben ● Kártérítés fedezeti szerződés alapján

 

3. Az új kártérítési szabályok értékelése tekintettel a Kúria Tanácsadó Testületének munkájára – Prof. Dr. Menyhárd Attila dékán, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék)

Az „ellenőrzési körön kívüli ok” értelmezési dilemmái ● Az ok-okozati összefüggés és az előreláthatóság viszonya ● A párhuzamos igényérvényesítési tilalom (non-cumul)