Teaching materials

  1. Fuglinszky Ádám:
    Az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyve
    Vázlatok: előadássorozat közjegyzők számára a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szervezésében
    MOKK, Budapest, 2013, 166 pp.