Teaching materials

 1. Fuglinszky Ádám:
  Az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyve
  Vázlatok: előadássorozat közjegyzők számára a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szervezésében
  (The Law of Obligations of the New Civil Code - Materials to the Course of Lectures for Notaries organized by the Hungarian Chamber of Notaries)

  MOKK, Budapest, 2013, 166 pp.


 2. Fuglinszky Ádám - Tőkey Balázs:
  Szerződési jog - különös rész (Contract Law - Special Part)
  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018, 836 pp, ISBN: 978-963-312-292-1
  Cf. the Publisher's website here.