Contributions to and chapters in edited volumes

 1. Fuglinszky Ádám:
  A franchise szerződés helye a szerződési rendszerben. „Megérett-e” a kodifikációra a franchise (The Place of Franchise Contracts in the System of Contracts - Ripe for Codification?)
  in Bodzási Balázs (szerk), A polgári jogi tudományos diákkör évkönyve 1999-2000 tanév, ELTE ÁJK, Budapest, 2001, pp. 81.-103.
  Downoald here.

 1. Fuglinszky Ádám:
  Az elektronikus kereskedelem egyes fogyasztóvédelmi kérdései a német és a magyar jogban (Some Consumer-protection Related Questions of E-Commerce in German and Hungarian Law)
  in: Harmathy Attila (szerk.), Jogi tanulmányok 2000, ELTE ÁJK, Budapest, 2001, pp. 29.-77.
  Download here.


 1. Fuglinszky Ádám:
  A saját részvények megszerzésének általános kérdései és szabályozása a magyar társasági jogban tekintettel a jogharmonizációs elvárásokra és a modernizációs igényekre (General Questions on and Regulation of Own Share's Acquisition in Hungarian Company Law with regard to Modernization Demands and European Law Harmonization)
  in Harmathy Attila (szerk.), Jogi tanulmányok 2002, ELTE ÁJK, Budapest, 2003, pp. 95.-160.
  Download here.


 1. Fuglinszky Ádám:
  A hibás teljesítéssel okozott következménykárokért való felelősség kizárása és korlátozása – elemzés a német és a magyar magánjog alapján
  (Exclusion and Limitation of Liability for Consequential Losses Caused by Breach of Contract - Analysis on the German and Hungarian Private Law)

  in Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, studia A. Harmathy dedicata, Ünnepi dolgozatok Harmathy Attila tiszteletére, ELTE ÁJK, Budapest, Polgári Jogi Tanszék, 2003, pp. 119.-160. - Download  here.


  5. Fuglinszky Ádám:
  A teljes kártérítés elve, kritikája és korlátai
  (The Principle of Total Compensation - Criticism and Limits)
  in: Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2007, pp. 201.-218. - Download here.


 1. Fuglinszky Ádám:
  Megy-e kártérítési jogunk az előreláthatósági klauzula által elébb?
  Felróhatóság, adekvát kauzalitás és előreláthatóság a szerződésszegéssel okozott következménykárok kezelésében
  (Does our Law of Damages go forward by the Foreseeability Clause? Fault, Adequate Cause and Foreseeability in Handling the Losses Caused by Breach of Contracts)

  in Görög Márta (szerk.), Acta Conventus de Iure Civili Tomus VII, Lectum Kiadó, Szeged, 2007, pp. 225.-261. - Download here.


  7. Fuglinszky Ádám:
  Az európai kártérítési jog egyes jogfilozófiai és jogpolitikai alapkérdései
  (Some Fundamental Questions of the European Law of Damages from the Perspective of Legal Theory and Policy)
  in Paksy Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia: Konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére, Szent István Társulat, Budapest, 2008. pp. 201-241.
  Cf. the Publisher's website here..


  8. Fuglinszky Ádám:
  Létezik-e osztott okozatosság, avagy a kármegosztás új útjairól (Is there such as Divided Causal Connection, or on the New Ways of Apportionment of Damages)
  in: Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, Ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletére, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2009, pp. 149.-164.
  Download here.


  9. Fuglinszky Ádám:
  A versenyjogi jogsértések esetén alkalmazható polgári jogi jogkövetkezmények,
  A kártérítés mint magánjogi szankció
  (Private Enforcement of Competition Law Infringements -  Damages as a Private Law Remedy)
  in: Kisfaludi András (szerk.), Versenyjogi jogsértések - magánjogi jogkövetkezmények, ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 2012. pp. 1-65.
  Cf. the Publisher's website here.


  10. Fuglinszky Ádám:
  Some Structural Questions on the Relationship Between Contractual and Extracontractual Liability in the New Hungarian Civil Code
  in: Menyhárd Attila - Veress Emőd (szerk.), New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International, 2017, pp. 107.-129.
  Cf. the Publisher's website here..


  11. Fuglinszky Ádám:
  "Meg nem fejtett rejtély. Hogyan történt, nem tudom." - Kérdőjelek a többletmunka és a pótmunka szabályozása kapcsán
  ("Unrevealed Mystery. How did that happen, I don't know" - Question Marks on the Rules on Additional Work and Supplementary Work in Construction Contracts)
  in: Grad-Gyenge Anikó - Kabai Eszter - Menyhárd Attila (szerk.), Liber Amicorum - Studia G. Faludi Dedicata: Ünnepi tanulmányok Faludi Gábor 65. születésnapja tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018, pp. 88.-110.
  Cf. the whole book here.


12. Ádám Fuglinszky:
"Die Eisenbahnhaftung in Ungarn und die Auswirkungen der Liberalisierung auf die Haftung der Eisenbahngesellschaften"
in: Helmut Koziol (ed), Die Haftung von Eisenbahnverkehrs- und Insfrastrukturunternehmen im Rechtsvergleich: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Ungarn,
Jan Sramek Verlag, Wien, 2019, pp. 205-268.
See on the website of the Publisher: here.


13. Ádám Fuglinszky:
"Extra-contractual Liability (Torts) and Damages"
In: Harmathy, Attila (ed), Introduction to Hungarian Law, Second Edition
Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2019, pp. 179-205.
See on the website of the Publisher here. 


14. Fuglinszky Ádám:
non-cumul mint legal irritant? (The Non-cumul Principle as a Legal Irritant?)
In: Lamm Vanda - Sajó András (eds), Studia in honorem Lajos Vékás, HVGORAC, Budapest, 2019, pp 106-115. See on the Publisher's homepage here. Download the text here.


15. Ádám Fuglinszky:
Precontractual Liability in the Civil Law
In: Larry, DiMatteo; André, Janssen; Ulrich, Magnus; Reiner, Schulze (eds.), International Sales Law - a Handbook, 2nd ed., Beck - Hart - Nomos, Baden-Baden - Oxford, 2021, pp 39-113.
See flyer here, and the TOC here.


16. Fuglinszky Ádám:
A koronavírus-járvány hatásai a kontraktuális felelősségre (The Impact of the Covid-Pandemic on Contractual Liability)
In: Gárdos-Orosz Fruzsina - Lőrincz Viktor Olivér (eds.): JOGI DIAGNÓZISOK II. - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre, TK-JTI - l'Harmattan, Budapest, 2022, pp 15-72.
The text (in Hungarian) is available here.