Commentaries

 1. Fuglinszky Ádám:
  XXIX. fejezet, A kártérítés általános szabályai, XXX. fejezet, A felelősség egyes esetei
  (Chapter XXIX: General Rules on Damages; Chapter XXX: Special Liability Rules)
  in: Osztovits András (szerk.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata, 2. kötet, OPTEN, Budapest, 2011. 1261-1302 és 1303-1404. pp
  Cf. the Publisher's website here.


 2. Fuglinszky Ádám:
  Az új Polgári Törvénykönyv 6:142-6:147. §§ magyarázata (kontraktuális felelősség)
  (Commentary on §§ 6:142-6:147 of the New Civil Code - Contractual Liability)
  in: Wellmann György (szerk.) Polgári jog V/VI. Kötelmi jog Első és Második Rész (Az új Polgári Törvénykönyv magyarázata), Budapest, hvgorac, 2013, 227-262 pp.
  2nd edition, hvgorac, Budapest, 2014, 269-315. pp.
  3rd edition, hvgorac, Budapest, 2018, 305-391. pp.
  4th edition, hvgorac, Budapest, 2021, 336-452. pp.
  Cf. the Publisher's website here.


 3. Fuglinszky Ádám:
  A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai (6:518-6:521. §§);
  (General and Joint Rules on Extracontractual Liability, §§ 6:518-6:521)
  Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért (6:535-6:539. §);
  (Liability for Dangerous Activities, §§ 6:535-6:539)

  Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért (6:544-6:547. §);
  (Liability for Losses Caused by Non-culpable Persons, §§ 6:544-6:547)

  Termékfelelősség (6:550-6:559. §);
  (Product Liability, §§ 6:550-6:559)

  Felelősség az épületkárokért (6:560-6:561. §).
  (Liability for Losses Caused by Defective Buildings, §§ 6:560-6:561)

  In: Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja
  IV. kötet: Hatodik könyv: Kötelmi jog, Negyedik rész - Hatodik rész; Hetedik könyv: Öröklési jog; Nyolcadik könyv:Záró rendelkezések.
  Budapest: OPTEN, Budapest, 2014, 13-77; 94-175; 183-209; 216-301; 301-318. pp.
  Cf. the Publisher's website here.