Publications – Réka Fuglinszky

 1. Kovacsevics Réka:
  Tulajdonkorlátozás a német, az osztrák és a magyar szomszédjog tükrében
  (Limitations on Ownership in German, Austrian and Hungarian Neighbourhood-law)

  in Nagy Marianna (szerk.) Jogi tanulmányok 2008, ELTE ÁJK, Budapest, 2008, 145-177. pp.
  Download here.


 2. Fuglinszky Réka:
  Anti-suit injunction
  A határon átnyúló perlési tilalom Angliában, különös tekintettel a jogintézmény európai joggal való összeegyeztethetőségére
  (Anti-suit Injunctions in England, with Special Regard to Compatibility with European Law)

  in Szikora Veronika (szerk.) Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 2010, 151-182. pp.
  Download here.


 3. Fuglinszky Réka:
  Termékfelelősség térben és időben - Az amerikai és az európai modell dimenzói
  (Product Liability in Space and Time - The Dimensions of the American and the European Model)

  in Nagy Marianna (szerk.) Jogi tanulmányok 2009, ELTE ÁJK, Budapest, 2010, 85-114. pp.
  Download here.


 4. Fuglinszky Réka:
  Néhány gondolat a termékszavatosság jogintézményéhez
  (Some Thoughts on Product Warranty)

  in Csöndes Mónika - Nemessányi Zoltán (szerk.) Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? PTE ÁJK, Pécs, 2010, 107-117. pp.
  Download here.


 5. Fuglinszky Réka:
  A nyilvánosság kérdése egyes dologi biztosítékok esetében az Európai Unióban
  (Publicity Regarding Some In rem - Security Rights in the European Union)
  Európai jog, 2011/2, 41-47. pp.


 6. Fuglinszky Réka

  Szomszédjogi generálklauzula” (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások I. - (General Clause on Neighbourhood-rights /§ 5:23 of the Civil Code/: Unchanged Concept, Changing Challenges, Part 1)
  Polgári Jog 2016/11
  http://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1601101.POJ/ts/10000101/


 7. Fuglinszky Réka
  Szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások II. - (General Clause on Neighbourhood-rights /§ 5:23 of the Civil Code/: Unchanged Concept, Changing Challenges, Part 2)
  Polgári Jog, 2017/1
  https://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1700101.POJ/ts/10000101/


 8. Fuglinszky Réka
  A határon átnyúló szükségtelen zavarás
  (Unnecessary Cross-border Disturbances)
  Európai jog, 2017/1, 19-26 pp.


 9. Réka Fuglinszky
  Zur Problematik der grenzüberschreitenden Immissionen im Zusammenhang mit der Revision des ungarischen Internationalen Privatrechts
  (Issues of Cross-border Immissions with Regard to the New Hungarian Act on Private International Law)

  In: Gössl Susanne Lilian (ed.) Politik und Internationales Privatrecht. Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2017. pp. 111-128.


 10. Fuglinszky Réka
  Közérdek a szomszédjogban
  (Public Interest in Neighbourhood-law)

  In: Sárközy Tamás (szerk.): Magyar Jogászegyleti Értekezések 2017/7. A Magyar Jogászegylet 2016. évi Tudományos Pályázatán I. díjat nyert pályázatok, Budapest, 2017, Wolters Kluwer, 75-98. - Download here.


 11. Fuglinszky Réka
  A szomszédjogi generálklauzula - A Ptk. 5:23. § összehasonlító és gyakorlati elemzése (The General Clause on Neighbourhood Rights in Property Law - A Comparative and Practical Analysis);
  HVGORAC, Budapest, 2019, 344 p, ISBN: 978 963 258 463 8
  See on the Publisher's  website  here.