Publications – Réka Fuglinszky

 1. Kovacsevics Réka:
  Tulajdonkorlátozás a német, az osztrák és a magyar szomszédjog tükrében
  in Nagy Marianna (szerk.) Jogi tanulmányok 2008, ELTE ÁJK, Budapest, 2008, 145-177. pp.
  Letölthető itt.


 2. Fuglinszky Réka:
  Anti-suit injunction
  A határon átnyúló perlési tilalom Angliában, különös tekintettel a jogintézmény európai joggal való összeegyeztethetőségére

  in Szikora Veronika (szerk.) Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 2010, 151-182. pp.
  Letölthető itt.


 3. Fuglinszky Réka:
  Termékfelelősség térben és időben
  Az amerikai és az európai modell dimenzói

  in Nagy Marianna (szerk.) Jogi tanulmányok 2009, ELTE ÁJK, Budapest, 2010, 85-114. pp.
  Letölthető itt.


 4. Fuglinszky Réka:
  Néhány gondolat a termékszavatosság jogintézményéhez
  in Csöndes Mónika - Nemessányi Zoltán (szerk.) Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? PTE ÁJK, Pécs, 2010, 107-117. pp.
  Letölthető itt.


 5. Fuglinszky Réka:
  A nyilvánosság kérdése egyes dologi biztosítékok esetében az Európai Unióban
  Európai jog, 2011/2, 41-47. pp.


 6. Fuglinszky Réka

  Szomszédjogi generálklauzula” (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások I.
  Polgári Jog 2016/11
  http://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1601101.POJ/ts/10000101/


 7. Fuglinszky Réka
  Szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások II.
  Polgári Jog, 2017/1
  https://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1700101.POJ/ts/10000101/


 8. Fuglinszky Réka
  A határon átnyúló szükségtelen zavarás
  Európai jog, 2017/1, 19-26 pp.