Author Archives: teszt

Fuglinszky Ádám moderálja a kártérítési jogi panelt a harmadik Wolters Kluwer jogi konferencián, május 23-án Visegrádon; további információ itt: www.jogikonferencia.hu

Előadások:

1. „A sérelem bére” – új bírói gyakorlat a nem vagyoni sérelem megítélése kapcsán» Dr. Szabó Csilla bíró (Fővárosi Törvényszék)

Változott-e a bírói gyakorlat a sérelemdíj megítélése során a nem vagyoni kártérítéshez képest? ● Hátrány bizonyításának szükségessége sérelemdíj esetén – ingadozó bírói gyakorlat, elméleti dilemmák ● A sérelemdíj büntető jellege

 

2. „Élő kártérítési jog” – avagy felelősségi és kártérítési kérdések az ügyvédi gyakorlatban » Dr. Boronkay Miklós ügyvéd (Szecskay Ügyvédi Iroda)

A kártérítési felelősség szerződéses korlátozása, illetve kizárása ● Az elmaradt haszon számítása és bizonyítása kártérítési perekben ● Kártérítés fedezeti szerződés alapján

 

3. Az új kártérítési szabályok értékelése tekintettel a Kúria Tanácsadó Testületének munkájára – Prof. Dr. Menyhárd Attila dékán, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék)

Az „ellenőrzési körön kívüli ok” értelmezési dilemmái ● Az ok-okozati összefüggés és az előreláthatóság viszonya ● A párhuzamos igényérvényesítési tilalom (non-cumul)

A Magyar Jogászegylet 2016. májusában pályázatot írt ki jogász egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás fejlesztését szolgáló tanulmányok alkotására.

Hat díjazott pályamunka is kapcsolódik az ELTE ÁJK-hoz, s ebből egy polgári jogi témájú.

Az I. díjazottak között szerepel: Fuglinszky Réka abszolutóriumot szerzett PhD-hallgató, bírósági fogalmazó (Fővárosi Törvényszék) „Közérdek a szomszédjogban” című dolgozatával.

Az ELTE-hez kötődő díjazottakat ld. itt. A teljes eredménylistát pedig itt.

A Firenzei Egyetem professzora, Sara Landini felkérésére Fuglinszky Ádám, Szeibert Orsolya és Tőkey Balázs részt vesznek egy nemzetközi kutatási projekthez kapcsolódó uniós pályázatban az öröklési jog témájában.

A projektben - a Firenzei Egyetem mellett - közreműködik még:

  • az Olasz Közjegyzők Alapítványa,
  • az Olasz Családjogászok Szövetsége,
  • a Valenciai Egyetem (Spanyolország),
  • a Coimbrai Egyetem (Portugália),
  • és a Jean Monnet Egyetem Saint Etienne (Franciaország).

2017. tavaszán derül ki, hogy a konzorcium pályázata sikeres lesz-e.

"Ez a könyv a magyar polgári jog szerződési jogának alapjait foglalja össze. Kiindulópontja a 2013. évi V. törvénnyel megalkotott Polgári Törvénykönyv. A szerző a magyar tételes jogszabályok mögött rámutat a magánjogi szerződés általános tulajdonságaira, az európai szerződési jogok közös vonásaira is. Ez a közös alap a kontinentális európai magánjog vizsgálata során könnyen felfedezhető, hiszen - amint arra már egy évszázaddal ezelőtt Grosschmid Béni is rámutatott - a szerződési jogok úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik tojás a másikhoz. A könyv elsődlegesen az egyetemi jogi karok oktatását kívánja szolgálni, de a szerző reményei szerint haszonnal forgathatják a gyakorlatban dolgozó jogászok is."
(Részlet a szerző előszavából)

Ld. a kiadó honlapján itt.