Tudományos konferenciák

2006

 • 2006. augusztus 10-11, Humboldt Universität zu Berlin, Németország
  Europa, Gemeinsame Fortschritte, enttäuschte Erwartungen, begründete Hoffnungen - unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts a.D. - Tagungsband
  "Perspektiven zur Kohärenz von Europarecht und innerstaatlicher Rechtsordnung"

2007

 • 2007. május 11-12, SZTE ÁJK, Szeged
  Magánjogot oktató fiatal jogászok első országos konferenciája
  "Megy-e kártérítési jogunk az előreláthatósági klauzula által elébb? Felróhatóság, adekvát kauzalitás és előreláthatóság a szerződésszegéssel okozott következménykárok kezelésében"
 • 2007. november 9-10, PPKE JÁK, Budapest
  Európai jog és jogfilozófia – jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban
  "Az európai kártérítési jog néhány jogelméleti alapkérdése"

2008

 • 2008. május 9-10, DE ÁJK, Debrecen
  Magánjogot oktató fiatal jogászok második országos konferenciája
  "A felróható közrehatás és a kárenyhítési kötelezettség aktuális kérdései"

2010

 • 2010. május 10-11, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Németország
  Third Max Planck Post-Doc Conference on European Private Law - Beszámoló
  The Ways of Civil Liability in a Mixed Jurisdiction (Using the Example of Quebec) Network of ‘Ratio Communis’
 • 2010. május 14-16, Szeged
  A Magyar-Német Jogász Egyesület 25. éves konferenciája
  "Allheilmittel Vorhersehbarkeit? Wer muss was und wann vorhersehen?"
 • 2010. június 4, ELTE ÁJK, Budapest
  Aktuelle Entwicklungen im europäischen Familien- und Erbrecht, Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit – IRZ Stiftung, Budapester Forum für Europa e.S.
  "Überblick der Änderungen des Erbrechts im Zuge der jüngsten ungarischen Privatrechtskodifikation"
 • 2010. november 26., Budapest
  XI. AIDA (International Association for Insurance Law) Budapest Insurance Colloquium
  Program
  "A kártérítési jogi kodifikáció (még) fel nem tett kérdései"
 • 2010. december 9., ELTE ÁJK, Budapest
  Polgári jogi kodifikációk a XIX. században – ABGB, BGB
  "Felelősségi és kártérítési jog a BGB-ben, s ami kimaradt a kódexből"

2011

 • 2011. június 16-17, ELTE ÁJK, Budapest
  Európai jogi kultúra – Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában - a Magánjogot Oktató Fiatalok ötödik konferenciája - Beszámoló
   „Ha rövid a kardod…” versenyjogi jogsértésből eredő kártérítési igények
 • 2011. június 20-23, Héber Egyetem Jeruzsálem, Izrael
  Methodology and Innovation in Mixed Legal Systems - Third International Congress of the World Society of Mixed Jurisdiction Jurists - Program
  "Civil Liability in a Mixed Jurisdiction: Quebec and the Network of Ratio Communis"
 • 2011. október 17., Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest
  A kártérítési jog legújabb bírói gyakorlata (Magyar Jogász Egylet, Biztosítási jogi és kártérítési jogi szakosztály) - Beszámoló
  "Hozzátartozói igények és önhiba a bírói gyakorlatban"

2012

 • 2012. május 2-5., Isztambul, Törökország
  AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances), Presidential Council Meeting, Civil Liability and Insurance Working Party: “Types of damages that can be claimed and covered by liability insurances and its valuation/ruling” - Program
  "Non-pecuniary (Moral) Damages in Case of Injury to Body and Health – Comparative and Hungarian perspectives"
 • 2012. július 19., MABISZ székház, Budapest
  MABISZ jogi szekció tanácskozása
  "A kártérítési felelősség egyes kérdései az új Ptk. kormány által benyújtott tervezetében, korlátok v. parttalanság"
 • 2012. szeptember 24-25., ELTE ÁJK, Budapest
  Privatrechtskodifikation im 21. Jahrhundert, Grenzen und Modelle für einen EU-Mitgliedstaat; gemeinsame Tagung des Instituts für Zivilrecht der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) und des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht - Program
  "Die Neuregelung des Schadensersatzrechts für Leistungsstörungen im ungarischen Privatrecht"

2013

 • 2013. április 9., Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Budapest
  A Magyar Munkajogi Társaság tanácskozása
  "Az előreláthatósági korlát előrelátható problémái: munkajog és polgári jog határán"
 • 2013. április 26-27., ELTE ÁJK, Budapest - Program
  Die Wirkung der Grundrechte auf die verschiedenen Rechtsgebiete, Gemeinsamer Kongress der Eötvös Loránd Universität und der Georg August Universität Göttingen
  "Schnittstellen: Grundrechte und Privatrecht, the Good, the Bad and the Ugly"
 • 2013. május 9-11, Sopron
  Magyar Jogász Egylet, 33. Jogász Vándorgyűlés
  Korreferátum Prof. Dr. Sárközy Tamás „Fordulat a magyar kártérítési jogban – szerződés, deliktuális kár- és sérelemdíj az új Ptk.-ban” c. előadásához
 • 2013. június 3-4, Lausanne, Svájc
  Institut Suisse de Droit Comparé - Juris Diversitas: Diffusion, an International and Interdisciplinary Conference on Comparative Law - Program
  "Implementation of the Foreseeability Clause into the New Hungarian Civil Code: Experiment on a Legal Transplant?"
 • 2013. június 14-15., Győr,
  „A magánjog oktatása – tekintettel az Alaptörvényre és az új Ptk.-ra” (Magánjogot Oktatók Egyesülete, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtdományi Kar)
  Az alapjogok hatása a polgári jogra: a jó, a rossz és a csúf
 • 2013. szeptember 12-13., Université de Lille (Lille), Franciaország
  Legal Research Network (Bristol, Budapest, Gent, Göttingen, Groningen, Lille, Turku, Uppsala) Conference 2013, Legal Argumentation and Legal Reasoning
  „The Contribution of Mixed Legal Systems to the Comparative Legal Argumentation in Practice”
 • 2013 szeptember 20., ELTE ÁJK, Budapest
  New Civil Codes in Hungary and Romania II (az ELTE ÁJK és a Sapientia EMTE közös konferenciája) - Program
  „Some Structural Questions on Contractual and Extracontractual Liability in the New Hungarian Civil Code”

2014

 • 2014. február 27., ELTE ÁJK, Budapest
  Egységbe Különülve – Konferencia a munkajog önállóságáról (ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék) - Program
  „Átfedések és eltérések - a munkajogi és a polgári jogi kártérítési felelősség”
 • 2014. március 12., ELTE ÁJK, Budapest
  Tudományos konferencia az új Ptk. hatálybalépése alkalmából (ELTE ÁJK - Wolters Kluwer Kft.) - Program
  „A deliktuális kártérítési felelősség”
 • 2014. június 27.-28., KRE ÁJK, Budapest
  A felelősségi rendszer aktuális kérdései – Tudományos konferencia a Magánjogot Oktatók Egyesületének és a Károli Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében - Program
  Non-cumul: kockázatok és mellékhatások. A kontraktuális és a deliktuális felelősség viszonya az új Polgári Törvénykönyvben”
 • 2014. október 10., ELTE ÁJK, Budapest
  New Civil Codes in Hungary and in Czech Republic II (Budapest) - Joint workshop of the Eötvös Loránd University Faculty of Law (Budapest) and Charles University Faculty of Law (Prague) - Program
  „Risks and Side Effects: Five Questions on the "New" Hungarian Tort Law”
 • 2014. november 27-28., Budapest
  A sérelemdíj a felelősségbiztosítás tükrében - új kihívások és kérdések, lehetséges válaszok – a Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának, illetve az AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) magyar tagozatának közös nemzetközi konferenciája - Program
  „Nemvagyoni (erkölcsi) sérelmek testi épség és egészség megsértése esetén –(jog)összehasonlító perspektívák”

2015

 • 2015. Februar 25., Bécs, Ausztria
  Juristenrunde des Instituts für Europäisches Schadensersatzrecht (Österreichische Akademie der Wissenschaften) - Meghívó
  „Risiken und Nebenwirkungen: fünf Fragen zum „neuen“ ungarischen Deliktsrecht”
 • 2015. április 14-15., Budapest
  25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration (Redaktion der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht) - Program
  „Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht”
 • 2015. november 13, Debreceni Ítélőtábla, Debrecen
  A kártérítési jog kihívásai a bírói gyakorlatban, tudományos konferencia a Debreceni Ítélőtábla fennállásának 10. évfordulója alkalmából - Beszámoló
   „A bírói gyakorlat "felelőssége" az új Ptk. deliktuális kártérítési szabályainak alkalmazásában”

2016

 • 2016. március 4., SZE ÁJK, Győr - Meghívó és program
  Tagung zum Anlass der Eröffnung des Zentrums für Deutsches Recht (An der Deák Ferenc Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaten der Széchenyi István Universität, Győr
  „Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht. Vom Waisenkind bis zu einer Hybride des Verbraucherprivatrechts”
 • 2016. május 20, NKE, Európai Köz- és Magánjogi Tanszék, Budapest
  Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században - a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik, és a Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik éves rendes konferenciája - Program
  Tépelődések a termékszavatosságról
 • 2016. május 30 - június 1, Baton Rouge (Louisiana, USA)
  Juris Diversitas Annual Conference 2016: Unity and/or Diversity,
  Louisiana State University Law Center - Program
  „Unity and Diversity in European Product Liability Law”

2017

 • 2017. március 3, Debreceni Egyetem
  Symposium on the Occasion of Canada's 150th Anniversary of Confederation - Program
  "Canadian Bijuralism - a Model for Europe?"
 • 2017. április 11, Budapesti Ügyvédi Kamara
  A Magyar Jogász Egylet Biztosítási Jogi Szakosztályának szakmai vitaülése "Hol húzódik a veszélyes üzemi felelősség határa?" címmel
  Korreferátum Gondosné Pusztahelyi Réka "Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységért - A szigorú felelősségi tényállás múltja, jelene és jövője" c. előadásához.
 • 2017. június 8-9, Université Laval Faculté de Droit, Québec, Kanada
  Product Safety, Consumers’ Health and Liability Law - Challenges Posed by Science, Policy Reasons and Contemporary Markets - Program
  "Further Harmonization of EU Product Liability Law – Direct Claim against the Producer for Repair or Replacement?"
 • 2017. június 28, ELTE ÁJK - Kanada Nagykövetsége, Budapest
  “What can Central and Eastern Europe Learn from the Development of Canada’s Constitutional System?” - Program / Beszámoló
  "Canadian Bijuralism and what we can learn from"
 • 2017. július 3, UNCITRAL, Bécs
  Session "UNCITRAL and Hungary" - Program
  "The CISG as a Source of Inspiration for the New Hungarian Contractual Liability"
 • 2017. október 5, ELTE ÁJK - NKE, Budapest
  Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban - Program
  "A közjegyzői jogkörben okozott kárért való felelősség"
 • 2017. december 11-12, UNCITRAL - University of Macau, Macau
  Modernization of National Commercial Laws and the Role of Legal Harmonization in International Commerce - Program
  "International Sale of Goods: the CISG as a Source of Inspiration for National Legislations;
  Towards Legal Convergence?" 

2018

 • 2018. március 22, ELTE ÁJK, Budapest
  Jogtudomány napja 2018 - Program
  "Kockázatok és mellékhatások: a Ptk. egyes „elszabadult” kártérítési felelősségi szabályai"
 • 2018. május 25-26, Debreceni Egyetem ÁJK, Debrecen
  Magánjogot oktató fiatalok XII. - a Magánjogot Oktatók Egyesülete IX. évi rendes konferenciája - Program
  "Kontraktuális felelősség: az első tapasztalatok"
 • 2018. május 30-31, MTA TK JTI - ELTE ÁJK, Budapest
  Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve - Program
  Mire gondolhatott a költő: divergencia a párhuzamos igényérvényesítési tilalom értelmezésében

2019

 • 2019. május 13, ELTE ÁJK, Budapest
  Jogtudomány napja 2019 - Program
  "Nesze neked privity: avagy európai körkép a gyártóval szemben érvényesíthető szavatossági jellegű igényekről"
 • 2019. május 30, Miskolci Egyetem ÁJK, Miskolc
  Polgári Jogot Oktatók XXV. konferenciája - Program
  "Édes anyanyelvünk: legal transplants in action - avagy így transzplantálunk mi"
 • 2019. augusztus 16-17, University of Sydney - School of Law, Sydney - Australia
  Colloquium: Intersections in Private Law - Program
  "The Impacts of the Liberalisation of the Railways Sector in Europe on the Contractual and Extracontractual Liability of Railway Companies"
 • 2019. szeptember 19, Università degli Studi di Firenze, Olaszország
  A GoInEU projekt (Governing Inheritance Statutes after the Entry into Force of EU Succession Regulation - ld. itt) zárókonferenciája: "International successions, freedom of movement for European citizens and problems of application" Program
  "First Experiences on the Application of the EU Succession Regulation in Hungary / Results of the Project" - Diák

2020

 • 2020. január 29-31, Georg August Universität - Göttingen, Németország
  Deutsch-ungarisches Kolloquium: Spannungsfeld zwischen Öffentlichem Recht und Privatrecht - Program
  "Die Auswirkungen der Europäischen Liberalisierung der Eisenbahn auf die privatrechtliche Haftung der Eisenbahnunternehmen - vergleichende und ungarische Perspektiven"
 • 2020. szeptember 15, Online konferencia Università degli Studi di Firenze, Fondazione Italiana del Notariato - Róma, Olaszország
  A GoInEuPlus (határon átnyúló öröklési jog és házassági vagyonjog) kutatási projekt http://www.goineu.eu zárókonferenciája, Program
  "The Results of the Project - Hungary; the EU Succession Regulations's First Five Years" - Diasor

2021

 • 2021. szeptember 23-24, Trnava (Nagyszombat) Egyetem, Szlovák Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete, Stefan Luby Alapítvány, Smolenice (Szomolány)
  Loss of Life and its Compensation in Private Law - Program
  "Loss of Life in Hungarian Private Law: Struggle for a Feasible Concept between Non-Pecuniary Damages and Personality Right Infringements"

2022

 • 2022. június 9-10, Università degli Studi di Ferrara (Ferrara)

  Harmonizing Digital Contract Law - The Impact of EU Directives 2019/770 and 2019/771 and the Regulation of Online Platforms - Program
  "Implementation of the “Twin-Directives” in Hungary: Methods, Flaws, Opportunities"

 • 2022. június 23-24, University of British Columbia, Peter A. Allard School of Law (Vancouver)
  Canadian Law of Obligations III - The Power and Limits of Private Law -
  Conference website  - Program

  "Private Law Liability Powered and Limited by European Regulatory Law: The Effects of the Liberalization of the Railway Sector in Europe on the Contractual and Extracontractual Liability of Railway Companies"
 • 2022. november 24., ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest
  Új utak és ismert problémák a polgári jogban -Beszámoló -  Program
  "
  A fogyasztói adásvétellel, valamint a digitális szolgáltatással és tartalommal kapcsolatos irányelvek hazai átültetésének egyes kérdései"