Egyetemi tárgyak

ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar

Őszi szemeszter

 • Kötelmi jog általános rész gyakorlat
 • Társasági jogi gyakorlat
 • Einführung in das ungarische Privatrecht (Erasmus hallgatóknak) - Tárgyleírás

Tavaszi szemeszter

 • Kötelmi jog különös rész előadás (nappali és levelező tagozat)
 • Kötelmi jog különös rész gyakorlat
 • Kötelmi jogi jogesetmegoldó
 • (Hungarian) Tort Law in Context - a Case by Case Approach - Tárgyleírás

Korábban meghirdetett tárgyak

 • Öröklési jog gyakorlat
 • Öröklési jog és szellemi alkotások joga előadás (levelező tagozat)
 • Fogyasztóvédelmi jogi terepgyakorlat (15 fő)
 • Kártérítési jogi esetek haladóknak (15 fő)
 • A szerződési jog alapkérdései (választható előadás, 100 fő)
 • Kártérítési jog (választható előadás, 100 fő)

Andrássy Gyula Budapesti Németnyelvű Egyetem

 • Einführung in das ungarische Privatrecht (2004-)