Könyvek

1. Ádám Fuglinszky:
Mangelfolgeschäden im deutschen und ungarischen Recht - Grenzen der Haftung im Kauf- und Werkvertragsrecht - Kritik am Grundsatz der Totalreparation
Mohr Siebeck, Tübingen, 2007, 580 pp
(Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 188, ISBN 978-3-16-149421-5)
Ld. a kiadó honlapján itt.


2. Fuglinszky Ádám:
A polgári jogi felelősség útjai vegyes jogrendszerben, Québec, Kanada
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, 518 pp, ISBN: 978-963-312-024-8
Ld. a kiadó honlapján itt. A könyvbemutató meghívóját ld. itt.
Beszámoló a könyv bemutatójáról - Molnár Hella: Fuglinszky Ádám "A polgári jogi felelősség útjai vegyes jogrendszerben, Québec, Kanada" című könyvének bemutatója, Magyar Jog, 2011/11, 699-701.


3. Fuglinszky Ádám:
Kártérítési jog
HVG-ORAC, Budapest, 2015, 904 pp, ISBN: 978-963-258-268-9
Ld. a kiadó honlapján itt.
Recenziók:
- Boronkay Miklós (Állam- és jogtudomány, 2015. (56. évf.) 3. sz. 96-102.)
- Faludi Gábor (Gondolatok a kártérítési jogról egy új monográfia kapcsán, Jogtudományi Közlöny, 2016/6, 339-343.)


4. Fuglinszky Ádám:
Fogyasztói adásvétel, kellék- és termékszavatosság:
Elemzések az uniós jog és az új Ptk. kapcsolatához

Wolters Kluwer, Budapest, 2016, 204 pp, ISBN: 978-963-295-563-6
Ld. a kiadó honlapján itt.