Tanulmányok és fejezetek szerkesztett művekben

1. Fuglinszky Ádám:
A franchise szerződés helye a szerződési rendszerben. „Megérett-e” a kodifikációra a franchise
in Bodzási Balázs (szerk), A polgári jogi tudományos diákkör évkönyve 1999-2000 tanév, ELTE ÁJK, Budapest, 2001, pp. 81.-103.
Letölthető itt.


2. Fuglinszky Ádám:
Az elektronikus kereskedelem egyes fogyasztóvédelmi kérdései a német és a magyar jogban
in: Harmathy Attila (szerk.), Jogi tanulmányok 2000, ELTE ÁJK, Budapest, 2001, pp. 29.-77.
Letölthető itt.


3. Fuglinszky Ádám:
A saját részvények megszerzésének általános kérdései és szabályozása a magyar társasági jogban tekintettel a jogharmonizációs elvárásokra és a modernizációs igényekre
in Harmathy Attila (szerk.), Jogi tanulmányok 2002, ELTE ÁJK, Budapest, 2003, pp. 95.-160.
Letölthető itt.


4. Fuglinszky Ádám:
A hibás teljesítéssel okozott következménykárokért való felelősség kizárása és korlátozása – elemzés a német és a magyar magánjog alapján
in Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, studia A. Harmathy dedicata, Ünnepi dolgozatok Harmathy Attila tiszteletére, ELTE ÁJK, Budapest, Polgári Jogi Tanszék, 2003, pp. 119.-160. - Letölthető itt.


5. Fuglinszky Ádám:
A teljes kártérítés elve, kritikája és korlátai
in: Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2007, pp. 201.-218. - Letölthető itt.


6. Fuglinszky Ádám:
Megy-e kártérítési jogunk az előreláthatósági klauzula által elébb?
Felróhatóság, adekvát kauzalitás és előreláthatóság a szerződésszegéssel okozott következménykárok kezelésében

in Görög Márta (szerk.), Acta Conventus de Iure Civili Tomus VII, Lectum Kiadó, Szeged, 2007, pp. 225.-261. - Letölthető itt.


7. Fuglinszky Ádám:
Az európai kártérítési jog egyes jogfilozófiai és jogpolitikai alapkérdései
in Paksy Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia: Konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére, Szent István Társulat, Budapest, 2008. pp. 201-241.
Ld. a kiadó honlapján itt.


8. Fuglinszky Ádám:
Létezik-e osztott okozatosság, avagy a kármegosztás új útjairól
in: Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, Ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletére, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2009, pp. 149.-164.
Letölthető itt.


9. Fuglinszky Ádám:
A versenyjogi jogsértések esetén alkalmazható polgári jogi jogkövetkezmények,
A kártérítés mint magánjogi szankció
in: Kisfaludi András (szerk.), Versenyjogi jogsértések - magánjogi jogkövetkezmények, ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 2012. pp. 1-65.
Ld. a kiadó honlapján itt.


10. Fuglinszky Ádám:
Some Structural Questions on the Relationship Between Contractual and Extracontractual Liability in the New Hungarian Civil Code
in: Menyhárd Attila - Veress Emőd (szerk.), New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International, 2017, pp. 107.-129.
Ld. a kiadó honlapján itt.


11. Fuglinszky Ádám:
"Meg nem fejtett rejtély. Hogyan történt, nem tudom." Kérdőjelek a többletmunka és a pótmunka szabályozása kapcsán
in: Grad-Gyenge Anikó - Kabai Eszter - Menyhárd Attila (szerk.), Liber Amicorum - Studia G. Faludi Dedicata: Ünnepi tanulmányok Faludi Gábor 65. születésnapja tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018, pp. 88.-110.
Ld. a teljes kötetet a kiadó honlapján itt


12. Ádám Fuglinszky:
Die Eisenbahnhaftung in Ungarn und die Auswirkungen der Liberalisierung auf die Haftung der Eisenbahngesellschaften
in: Helmut Koziol (szerk.), Die Haftung von Eisenbahnverkehrs- und Insfrastrukturunternehmen im Rechtsvergleich: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Ungarn,
Jan Sramek Verlag, Wien, 2019, pp. 205-268.
Ld. a kiadó honlapján itt.


13. Ádám Fuglinszky:
Extra-contractual Liability (Torts) and Damages
In: Harmathy, Attila (szerk.) Introduction to Hungarian Law, Second Edition
Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2019, pp. 179-205.
Ld. a kiadó honlapján itt. 


14. Fuglinszky Ádám:
non-cumul mint legal irritant?
In: Lamm Vanda - Sajó András (szerk.), Studia in honorem Lajos Vékás, HVGORAC, Budapest, 2019, pp 106-115. Ld. a könyvet a Kiadó honlapján itt.
A tanulmány a Kiadó szíves engedélyével letölthető itt.


15. Ádám Fuglinszky:
Precontractual Liability in the Civil Law
In: 
Larry, DiMatteo; André, Janssen; Ulrich, Magnus; Reiner, Schulze (szerk.), International Sales Law - a Handbook, 2nd ed., Beck - Hart - Nomos, Baden-Baden - Oxford, 2021, pp 39-113.
Ld. ismertetőt itt, tartalomjegyzéket itt.


16. Fuglinszky Ádám:
A koronavírus-járvány hatásai a kontraktuális felelősségre
In: Gárdos-Orosz Fruzsina - Lőrincz Viktor Olivér (szerk.): JOGI DIAGNÓZISOK II. - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre, TK-JTI - l'Harmattan, Budapest, 2022, pp 15-72.
A tanulmány a szerkesztők és a Kiadó szíves engedélyével letölthető itt.