Tanulmányok szerkesztett művekben

 1. Fuglinszky Ádám:
  A franchise szerződés helye a szerződési rendszerben. „Megérett-e” a kodifikációra a franchise
  in Bodzási Balázs (szerk), A polgári jogi tudományos diákkör évkönyve 1999-2000 tanév, ELTE ÁJK, Budapest, 2001, pp. 81.-103.
  Letölthető itt.


 1. Fuglinszky Ádám:
  Az elektronikus kereskedelem egyes fogyasztóvédelmi kérdései a német és a magyar jogban
  in: Harmathy Attila (szerk.), Jogi tanulmányok 2000, ELTE ÁJK, Budapest, 2001, pp. 29.-77.
  Letölthető itt.


 1. Fuglinszky Ádám:
  A saját részvények megszerzésének általános kérdései és szabályozása a magyar társasági jogban tekintettel a jogharmonizációs elvárásokra és a modernizációs igényekre
  in Harmathy Attila (szerk.), Jogi tanulmányok 2002, ELTE ÁJK, Budapest, 2003, pp. 95.-160.
  Letölthető itt.


 1. Fuglinszky Ádám:
  A hibás teljesítéssel okozott következménykárokért való felelősség kizárása és korlátozása – elemzés a német és a magyar magánjog alapján
  in Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, studia A. Harmathy dedicata, Ünnepi dolgozatok Harmathy Attila tiszteletére, ELTE ÁJK, Budapest, Polgári Jogi Tanszék, 2003, pp. 119.-160. - Letölthető itt.


 1. Fuglinszky Ádám:
  A teljes kártérítés elve, kritikája és korlátai
  in: Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2007, pp. 201.-218. - Letölthető itt.


 1. Fuglinszky Ádám:
  Megy-e kártérítési jogunk az előreláthatósági klauzula által elébb?
  Felróhatóság, adekvát kauzalitás és előreláthatóság a szerződésszegéssel okozott következménykárok kezelésében

  in Görög Márta (szerk.), Acta Conventus de Iure Civili Tomus VII, Lectum Kiadó, Szeged, 2007, pp. 225.-261. - Letölthető itt.


 1. Fuglinszky Ádám:
  Az európai kártérítési jog egyes jogfilozófiai és jogpolitikai alapkérdései
  in Paksy Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia: Konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére, Szent István Társulat, Budapest, 2008. pp. 201-241.
  Ld. a kiadó honlapján itt.


 2. Fuglinszky Ádám:
  Létezik-e osztott okozatosság, avagy a kármegosztás új útjairól
  in: Kisfaludi András (szerk.), Liber amicorum, Ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletére, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2009, pp. 149.-164.
  Letölthető itt.


 3. Fuglinszky Ádám:
  A versenyjogi jogsértések esetén alkalmazható polgári jogi jogkövetkezmények,
  A kártérítés mint magánjogi szankció
  in: Kisfaludi András (szerk.), Versenyjogi jogsértések - magánjogi jogkövetkezmények, ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 2012. pp. 1-65.
  Ld. a kiadó honlapján itt.


 4. Fuglinszky Ádám:
  Some Structural Questions on the Relationship Between Contractual and Extracontractual Liability in the New Hungarian Civil Code
  in: Menyhárd Attila - Veress Emőd (szerk.), New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International, 2017, pp. 107.-129.
  Ld. a kiadó honlapján itt.