Egyebek

Szerkesztés

 1. Fuglinszky Ádám (szerk.):
  A Polgári Jogi Tudományos Diákkör évkönyve 1998-1999-es tanév
  ELTE ÁJK Polgári Jogi Tudományos Diákkör, Budapest, 1999


 2. Fugkinszky Ádám - Klára Annamária (szerk.):
  Európai jogi kultúra. Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában
  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012, 606pp, ISBN: 9789633121047
  Ld. a kiadó honlapján itt.

Beszámolók

 1. Fuglinszky Ádám - Menyhárd Attila:
  Európai jogalkotás és nemzeti törvényhozás 1.
  Polgári Jogi Kodifikáció 2002/4, pp. 37.-42.
  (Teljes lapszám letölthető itt.)


 2. Fuglinszky Ádám - Menyhárd Attila:
  Európai jogalkotás és nemzeti törvényhozás 2.
  Polgári Jogi Kodifikáció 2002/5-6, pp. 44.-47.
  (Teljes lapszám letölthető itt.)


 3. Fuglinszky Ádám - Menyhárd Attila:
  Felelősség "közvetett" károkozásért - Műhelybeszélgetések a Szladits Szemináriumban
  Magyar Jog 2003/5, pp. 283.-286.


 4. Fuglinszky Ádám - Görög Márta - Nemessányi Zoltán:
  Beszámoló a magánjogot oktató fiatal jogászok első és második országos konferenciájáról
  Európai Jog 2008/5, pp. 40.-42.

Recenzió

 1. Fuglinszky Ádám:
  Recenzió Menyhárd Attila A szerződés akarathibák miatti érvénytelensége című könyvéről
  Jogtudományi közlöny 2003/4, pp. 204.-208.

 2. Ádám Fuglinszky:
  (Recenzió): International Sales Law. Contract, Principles & Practice. Ed. by Larry A. DiMatteo, André Janssen, Ulrich Magnus and Reiner Schulze. – Baden-Baden: Nomos; München: Beck; Oxford & Portland, Ore.: Hart
  Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 2019 (83) Heft 1, pp 192-199.