Tanulmányok folyóiratokban

1. Fuglinszky Ádám:
A kezesség jogintézménye a házaló kereskedelem, illetve a fogyasztói kölcsön szemszögéből a vonatkozó EU irányelvek és a német jog tükrében
Polgári jogi kodifikáció 2000/4, pp. 32.-34.
(Teljes lapszám letölthető itt.)


2. Fuglinszky Ádám:
A saját részvények megszerzésének szabályozása a tőkevédelmi irányelvben és a német jogban
Polgári jogi kodifikáció 2002/2, pp. 30.-34.
(Teljes lapszám letölthető itt.)


3. Fuglinszky Ádám:
Felróható károsulti közrehatás és kárenyhítési kötelezettség a magyar polgári jogban
Polgári jogi kodifikáció 2008/4, pp. 3.-23.
(Teljes lapszám letölthető itt.)


4. Fuglinszky Ádám:
Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell előrelátnia
Magyar Jog 2011/7, pp. 412.-425.
Letölthető itt.


5. Ádám Fuglinszky:
Civil Liability in a Mixed Jurisdiction: Quebec and the Network of Ratio Communis
Tulane Europen and Civil Law Forum 2013, pp. 1-50. Letölthető itt.


6. Ádám Fuglinszky:
Rechtsangleichung entlang der „Rationes Communes” oder die Wirkungen gemischter Rechtsordnungen im Haftungsrecht
Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominataet Sectio Iuridica, Tomus LIV Annus 2013, pp 395-429. - Letölthető itt.


7. Fuglinszky Ádám:
Jogközelítés a ’rationes communes’ mentén, avagy vegyes jogrendszeri hatások a felelősségi jogban
Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Tomus XL. Annus 2013, pp. 9-32. Letölthető itt.


8. Ádám Fuglinszky:
The Reform of Contractual Liability in the New Hungarian Civil Code:
Strict Liability and Foreseeability Clause as Legal Transplants
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 2015 (79) Heft 1, pp 72-116.


9. Ádám Fuglinszky:
Risks and Side Effects: Five Questions on the ‘New’ Hungarian Tort Law
ELTE Law Journal 2014/2, pp 199-221. Letölthető itt.


10. Ádám Fuglinszky:
Die Vorhersehbarkeit als Allheilmittel des Schadensersatzrechts?:
(Wer muss was und wann vorhersehen - ein Sensibilisierungsversuch)’
Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht III: pp. 133-161. (2015) - Letölthető itt.


11. Ádám Fuglinszky:
Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht – Vom verwaisten „Weber“ und „Putz“ zu einem Satyr des Verbraucherprivatrechts
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 2016 Heft 1, pp 121-157.


12. Fuglinszky Ádám:
A termékszavatosság kollíziós jogi minősítése
Polgári Jog, 2016:(4),
http://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1600401.POJ/. (2016)


13. Adam Fuglinszky:
Hungarian law and practice of civil partnerships with special regard to same-sex couples
Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 9 2017 - No. 2, pp 278-316.
Letölthető itt.


14. Ádám Fuglinszky:
The Conceivable Ways and Means of the Further Harmonization of European Product Liability Law – Mandatory Direct Claim against the Producer for Repair or Replacement?
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 2018 Heft 3, pp 590-624.


15. Fuglinszky Ádám
Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái
Gazdaság és Jog, XXVII 2019: 7-8 pp 1-7.
Letölthető itt.


16. Ádám Fuglinszky
Applied Comparative Law in Central Europe
Journal of International and Comparative Law (JICL), 2019, 6:2, pp 245-271.


17. Ádám Fuglinszky
Mandatory Direct Remedies against the Producer for Repair or Replacement in Private International Law
Yearbook of Private International Law, Vol. XX - 2018/2019, 2019, pp 95-111.


18. Ádám Fuglinszky - Orsolya Szeibert - Balázs Tőkey
Prelude to the GoInEUPlus Papers: The Hungarian Perspective on the EU Succession Regulation – Prognoses and the Very First Experiences
ELTE Law Journal, 2019, 7:1, pp 7-18, Letölthető: itt


19. Ádám Fuglinszky - Réka Somssich
Language-bound terms—term-bound languages: the difficulties of translating a national civil code into a lingua franca
International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique, 2020, 33:3, pp 749-770. Letölthető itt


20. Ádám Fuglinszky
Legal Transplants: Snapshots of the State of the Art and a Case Study from Central Europe – Post Transplantation-adjustment of Contractual Liability in the New Hungarian Civil Code
European Review of Contract Law (ERCL), 2020, 16:2, pp. 267-299. Letölthető itt.


21. Ádám Fuglinszky
The Impacts of the Liberalisation of the Railway Sector in Europe on the Civil Liability of Railway Companies – Intersections of Intersections
Transportrecht, 2020, 43 : 7/8, pp. 322-344.