Tanulmányok folyóiratokban

 1. Fuglinszky Ádám:
  A kezesség jogintézménye a házaló kereskedelem, illetve a fogyasztói kölcsön szemszögéből a vonatkozó EU irányelvek és a német jog tükrében
  Polgári jogi kodifikáció 2000/4, pp. 32.-34.
  (Teljes lapszám letölthető itt.)


 1. Fuglinszky Ádám:
  A saját részvények megszerzésének szabályozása a tőkevédelmi irányelvben és a német jogban
  Polgári jogi kodifikáció 2002/2, pp. 30.-34.
  (Teljes lapszám letölthető itt.)


 1. Fuglinszky Ádám:
  Felróható károsulti közrehatás és kárenyhítési kötelezettség a magyar polgári jogban
  Polgári jogi kodifikáció 2008/4, pp. 3.-23.
  (Teljes lapszám letölthető itt.)


 1. Fuglinszky Ádám:
  Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell előrelátnia
  Magyar Jog 2011/7, pp. 412.-425.
  Letölthető itt.


 1. Ádám Fuglinszky:
  Civil Liability in a Mixed Jurisdiction: Quebec and the Network of Ratio Communis
  Tulane Europen and Civil Law Forum 2013, pp. 1-50. Letölthető itt.


 2. Ádám Fuglinszky:
  Rechtsangleichung entlang der „Rationes Communes” oder die Wirkungen gemischter Rechtsordnungen im Haftungsrecht
  Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominataet Sectio Iuridica, Tomus LIV Annus 2013, pp 395-429. - Letölthető itt.


 3. Fuglinszky Ádám:
  Jogközelítés a ’rationes communes’ mentén, avagy vegyes jogrendszeri hatások a felelősségi jogban
  Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Tomus XL. Annus 2013, pp. 9-32. Letölthető itt.


 1. Ádám Fuglinszky:
  The Reform of Contractual Liability in the New Hungarian Civil Code:
  Strict Liability and Foreseeability Clause as Legal Transplants
  Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 2015 (79) Heft 1, pp 72-116.


 2. Ádám Fuglinszky:
  Risks and Side Effects: Five Questions on the ‘New’ Hungarian Tort Law
  ELTE Law Journal 2014/2, pp 199-221. Letölthető itt.


 3. Ádám Fuglinszky:
  Die Vorhersehbarkeit als Allheilmittel des Schadensersatzrechts?:
  (Wer muss was und wann vorhersehen - ein Sensibilisierungsversuch)’
  Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht III: pp. 133-161. (2015) - Letölthető itt.


 1. Ádám Fuglinszky:
  Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht – Vom verwaisten „Weber“ und „Putz“ zu einem Satyr des Verbraucherprivatrechts
  Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 2016 Heft 1, pp 121-157.


 2. Fuglinszky Ádám:
  A termékszavatosság kollíziós jogi minősítése
  Polgári Jog, 2016:(4),
  http://uj.jogtar.hu/#doc/db/193/id/A1600401.POJ/. (2016)


 3. Fuglinszky Ádám:
  The Conceivable Ways and Means of the Further Harmonization of European Product Liability Law – Mandatory Direct Claim against the Producer for Repair or Replacement?
  Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 2018 Heft 3, pp 590-624.