Kommentárrészletek

 1. Fuglinszky Ádám:
  XXIX. fejezet, A kártérítés általános szabályai, XXX. fejezet, A felelősség egyes esetei
  in: Osztovits András (szerk.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata, 2. kötet, OPTEN, Budapest, 2011. 1261-1302 és 1303-1404. pp
  Ld. a kiadó honlapján itt.


 2. Fuglinszky Ádám:
  Az új Polgári Törvénykönyv 6:142-6:147. §§ magyarázata (kontraktuális felelősség)
  in: Wellmann György (szerk.) Polgári jog V/VI. Kötelmi jog Első és Második Rész (Az új Polgári Törvénykönyv magyarázata), Budapest, hvgorac, 2013, 227-262 pp.
  valamint: második kiadás, hvgorac, Budapest, 2014, 269-315. pp.
  valamint: harmadik kiadás hvgorac, Budapest, 2018, 305-391. pp.
  Ld. a kiadó honlapján itt (fűzött könyv / cserelapos kiadvány / elektronikus kiadvány).


 3. Fuglinszky Ádám:
  A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai (6:518-6:521. §§);
  Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért (6:535-6:539. §);
  Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért (6:544-6:547. §);
  Termékfelelősség (6:550-6:559. §);
  Felelősség az épületkárokért (6:560-6:561. §).
  In: Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja
  IV. kötet: Hatodik könyv: Kötelmi jog, Negyedik rész - Hatodik rész; Hetedik könyv: Öröklési jog; Nyolcadik könyv:Záró rendelkezések.
  Budapest: OPTEN, Budapest, 2014, 13-77; 94-175; 183-209; 216-301; 301-318. pp.
  Ld. a kiadó honlapján itt.